زندگی دو مرحله داره:

١. فهمیدن این که زندگی پوچه،

٢. فهمیدن این که پوچی‌ها همون زندگین.

 

شاید!

/ 0 نظر / 6 بازدید