قصه

یکی بود یکی نبود٬ غیر از خدا هیچ‌کس نبود.


 ...


قصه‌ی ما به سر رسید٬ کلاغه به خونش نرسید.

/ 2 نظر / 9 بازدید

update the date

یکی از بنده های خدا

عجب داستان آموزنده ای