مجال آخر

توقعم از مرگ مجالی است اندک برای مرور آن چه کرده‌ام و نکرده‌ام با شعورِ لحظه‌ی آخرين.

/ 2 نظر / 2 بازدید
maliheh

فکر می کنم که اين مجال به تو داده ميشه؛ تجربه همه انهايی که رفته اند و کسی هيچ خبری ازشون نداره؛ اينو می گه!!

marg

چيزی ديگه ای هم می‌خواهی تعارف نکن، بی رودربايستی