می‌گم اگه پینوکیو نخ داشت٬ یا عمو جغد شا‌خ‌دار بنر و می‌خورد بی‌خودی فداکاری نمی‌کرد یا هاچ پیدا کردن مامانش رو بی‌خیال می‌شد و می‌رفت زن می‌گرفت٬ شاید زندگی من و تو هم الان یه جوره دیگه بود.

کسی چه می‌دونه!

امضاء: یه دلِ تنگ

/ 2 نظر / 7 بازدید