پسر بزرگم را می‌گذارم بشود خواننده‌ی اپرا. تا فریاد بزند به جای من و پدرم و پدر پدرم!

/ 2 نظر / 10 بازدید
Maryam

فکرش رو بکن اگه اون هم صداش به بدی تو و پدرت و پدر بزرگت باشه چه ظلمی در حق بشریت میکنی!

آمیرحسین

آره، ولی فکر کنم تازه اون موقع بی حساب بشیم