Technical details

پوجیه ١: من اپرا رو با ماگ زردم رو وقتی پر از آبه رو دوست دارم.

پوچیه٢: ولی دستشویی رفتنِ بعد از این که ماگِ زردم خالی شد رو دوست ندارم!

/ 2 نظر / 9 بازدید
كويريات

من دیروز یه عالم تو آرشیو اینجا چرخیدم بیش از نیمی از 98 بازدیدکننده من بودم. و کلی خوش گذشت!‌ مرسی