سوالی که مطرح است این است که آیا کیفیت اشباع شده میتواند جای قلت کمیت را بگیرد؟

/ 2 نظر / 8 بازدید
محمد مسعود

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] شبهای تا هرگز...!!! [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] تو نظر سنجی هم شرکت کن [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] ممنون [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

پسر عموت

بستگی داره در چه مورد باشه گاهی اره و گاهی نه باید بحث کرد با پیام نمیشه