رانندگی

از دست اين حواس پرت! چند بار تا حالا خواستم بنويسم ولی يادم رفته. اين روزها دارم گواهی‌نامه می‌گيرم و هر روز می‌رم کلاس رانندگی. امروز هم ميدون کار کردم. 14.gif

/ 0 نظر / 2 بازدید