آدما عوض می‌شن!

 قدیما ملت برای «آزادی» می‌جنگیدن٬

ولی این روزا برای آزاد کردن «آزادی».

پی‌نوشت: من و بقیه‌ی آدمای مهم اصلاً نمی‌جنگیم.

ولی خوب٬ بازم می‌گم٬ آدما عوض می‌شن!

/ 1 نظر / 7 بازدید
يه دونه آدم

آدما بايد عوض بشن. دکتر شريعتی: آدم يک راه است یک مسیر یک هجرت، هجرت بی انتها از لجن تا خدا. ولی گاهی وقتا دغدغه های مسخره باعث عوض شدن آدما ميشه!