بی‌رحم‌ترين

نديدم بی‌رحم‌تر از اون سه عقربه‌ی گردانِ بی احساس. چنان بی‌اعتنا به وجودم به حرکت ادامه می‌دهند که به بودنم شک کردم. کاش يکی‌شان لحظه‌ای درنگ می‌کرد و می‌پرسيد٬ شما؟

/ 1 نظر / 2 بازدید
aghrabeh-ha

با زمان حرکت کن تا شما را دريابيم، از بس کندی و عقب موندی حوصلمون نمی کشه که صبر کنيم تا تو برسی و بپرسیم شما؟