دوستی جادوانه

تعریف: به دوستی‌هایی که تا مرگ یکی از طرفین ادامه پیدا کند٬ اصطلاحاً «دوستی جاودانه» اتلاق می‌شود.

علت: مشغله‌ی کاری!

/ 2 نظر / 11 بازدید
يه دونه آدم

علت همه دوستی ها: نفع شخصی محدوده زمانی دوستی ها: تا زمان برآورده شدن نفع شخصی

ماه

من هنوز دارم به کمک کردن به غرق شدن فکر ميکنم :دی