درد

من که دی‌شب مرده بودم٬ چرا هنوز درد دارم؟

/ 1 نظر / 2 بازدید
kashkali

بی خيال زندگی قشنگ هم هست! اينجا چرا انقدر تاريک چرا به سر و وضع ديوارهاش نمی رسن؟