Change

من تصمیم گرفتم از امروز عوض بشم ولی چون حالش رو ندارم، شما همتون از امروز یه جور دیگه به من نگاه کنین!

/ 4 نظر / 10 بازدید
پگاه

در راستای همون بحثی که در مورد گرفتن پدر مادر از پرورشگاه بود، لطفا یه "من" خوب و تر و تازه برام از پرورشگاه بگیر.

سایه روشن

سلام. این نوشته خدا بود !!! خیلی حالم خوب شد اول صبح!!!

کويريات

دقيقاْ‌ مسئله مشابه اينو داريم!‌تصميم گرفتن بد باشم از امروز بد نگام می کنند!