امروز تصادفن شنیدم. به یادم آمد که فراموش کرده بودم.

/ 1 نظر / 6 بازدید
قابل توجه پزشکان محترم عمومی

[گل][گل][گل][گل][گل] پزشکان عمومی که سابقه کاری و علمی مستند داشته و مشکل مدرک تخصص را داشته و میخواهند برای ادامه تحصیل به خارج از کشور بروند لطفاً با ایمیل ذیل در تماس باشند. [لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند] university_iran@yahoo.com http://university-iran.persianblog.ir