تقدير

اگه سياهی مجبوری دوم بازی کنی!

/ 2 نظر / 2 بازدید
sally

سلام سال نو مبارک ! کاملا درک می کنم البته من سياه نيستم سبزه ام اما هميشه دوم بودم حتی موقع تولد!

pouya

۱۴/۸۸ به هر حال..با هم آپدييت کرديم.