من مزه کلم رو دوست دارم.

/ 3 نظر / 7 بازدید
دوست

قیام وحدت تحت راهبری یگانه نجات دهنده عالمین الآدمیان"آقا پروفسور ابراهیم میرزایی" حكم اين است كه يگانه راهِ كلِّ آفرينش، حق و عدالت است زين‌پس دانش با خدمتگذارى، جاى سياست را خواهد گرفت هدفِ سازمان عَلَمِ حق و عدالت، حفظِ حقِ انسانيت و آزادىِ همه ملتها از زير ظلم كه ايران نقطه‌ شروع آن است جنايت و كشتار، ظلم و ستم و بيدادگرى بايد ريشه‌كن گردد و اين حكمِ صاحب‌الأمر است خداوند به آدمها نيروى تصميم و اختيار و تدبير را داده است تا آدمها در اشتراكِ زندگى، راه هنجارِ وحدت را طى كنند. و در راه هنجارِ وحدت، خودشناسىِ آدم كامل خواهد شد و در هنجارِ وحدت، دانايى و توانايى پيدا مى‌كنند نامِ عَلَمِ حق و عدالت بر همگان حاكميت دارد تئاترِ دينىِ آخوندهاى مقدسينِ شيطان و زمانِ جولان دادنِ اين رژيم لعينُ‌الضالين مفسدينِ فى‌الأرض با تخيلاتِ واهى و تعصباتِ خرافى و جاهل در كفرِ بدعت و بى‌دين و ضدِ شأنِ آدم ضدِ حقيقت و ضد شريعت، پايان يافته است الحكمُ‌الفتح پيروزى از آنِ حق و عدالت است www.nazaratemardomi.com www.alamehaghvaedalat.com

یه دونه آدم

گفتی ! هوس کلم پلو کردم[زبان]

امیرحسین

خوب درست کن من و هم دعوت کن دیگه!