توضيحات

-يه روز يه جوجه تيغی با يک کيوی می‌رن بيرون٬ بعد دوست‌های جوجه‌تيغی ازش می‌پرسن اين کيه٬ می‌گه داداشمه٬ سربازه.

-يه روز يه جوجه تيغی با يک کيوی می‌رن بيرون٬ بعد دوست‌های کيويه ازش می‌پرسن اين کيه٬ می‌گه داداشمه سربازيش تموم شده.

- يه روز دو تا جوجه تيغی با هم می‌رن بيرون٬ بعد دوست‌های جوجه تيغيه ازش می‌پرسن اين کيه٬ می‌گه داداشمه مثل من سربازيش تموم شده.

يه روز دو تا کيوی با هم می‌رن بيرون .....

/ 2 نظر / 2 بازدید
جوجه تيغی

يه روز من با امير می‌رفتيم بيرون بعد دوستم از من پرسيد اين کيه گفتم داداشمه سربازی نرفته ولی مثل سربازاس.

gholi

امير!!تو هم سربازی ؟