تلاش ويژه

يه بار تلاش يه روزه کامل رو باد برد. از اون موقع ۱۰ سال ميگذره؛ ولی من هر روز دنبالش ميگردم. نخندين٬ خيلی هم احمقانه نيست. آخه اون يه تلاش ويژه بود٬ تو يه روزه ويژه.

/ 0 نظر / 2 بازدید