مطلبی از هند

اگر با يک هندی صحبت می‌کنيد و احساس می‌کنيد که با حرکت صورتش داره به شما می‌گه نه سخت در اشتباهيد بلکه کاملاً برعکس٬ داره تاييد می‌کنه و می‌گه آره.

/ 1 نظر / 3 بازدید
dailymemoir

باز خوبه تو حرکات صورتشونو می فهمی! هر وقت سر کلاس یه هندی سوال می کنه از استاد گرفته تا دانشجو همه همدیگه رو نگاه می کنند!