تنوع   

کسی حاضر نيست بقيه‌ی عمرش رو با من تاخت بزنه؟ دو سال هم سر می‌دم.

پی‌نوشت: البته شرايط سنی داره!

 

لینک نوشته