زمستان   

اين‌جا برف می‌اومد. اصلاً هم جای کسی (بجز تو) خالی نبود‌٬ تنهايی کلی حال داد.

دریاچه‌ی یخ‌زده‌‌ی ولایت ما

لینک نوشته