نگران نباش   

عزيزم اصلاً نگران نباش٬ قول می‌دم هيچ آسيبی به جسدت نرسه.

لینک نوشته