دسته‌بندی   

آدم‌ها به دو دسته تقسيم می‌شوند:

  1. آن‌هايی که آدم‌ها را دسته‌بندی می‌کنند.
  2. بقيه

پی‌نوشت: من جزء دسته‌ی دوم هستم.

لینک نوشته