غر   

شباهت آدم‌ها و معده‌هاشان به غُر زدن در مواقع بی‌کاری خلاصه می‌شود.

لینک نوشته