دغدغه   

از ديروز تا حالا همش دارم فکر می‌کنم که چطوری در غرب روند آنتولوژی منويستی به تدريج سست شده و پس از عصر روشنگری جای خودش رو به کثرت‌گرايی معرفتی داده.

لینک نوشته