مورچه   

ديروز يه مورچه‌ی شکاک ديدم٬ حتی اسمش رو به من نگفت‌!!!

لینک نوشته