می‌کِشی؟   

- می‌کِشی؟

- آره دستت درد نکنه٬ يه نخ بده.

- بازم برنج رفته لای دندونات؟

لینک نوشته