حسادت   

نمی‌دونم چرا تازگی‌ها گاهی به بدبختی آدم‌ها حسوديم می‌شه.

لینک نوشته