داستان کوتاه   

تمام عمر دلت می‌خواد بگردی و پيداش کنی و بشينی باهاش حرف بزنی؛

تمام عمر می‌گردی و پيداش می‌کنی و می‌شينی که باهاش حرف بزني٬

بهت می‌گه:

ايشالا می‌گردی و پيداش می‌کنی و می‌شينی باهاش حرف می‌زنی.

لینک نوشته