تنبلی   

کاش يک مجموعه‌ی گنده وجود داشت از همه‌ی کارهای انجام شده (بجز انتخاب‌کردن). تنبلا منظورم رو فهميدن .

لینک نوشته