دعای روز سه‌شنبه   

خدا جونم٬ ممنون که کمک کردی جلسه‌ی اين هفته‌ هم دودر شد. از الان دارم بهت می‌گم برای هفته‌ی ديگه هم يک فکری بکن٬ وگرنه يکی دو روز آخر دوباره بهت اساسی گير می‌دم. خود دانی.

لینک نوشته