ستاره   

پنجره‌ام يک ستاره داشت و من نيز٬

پنجره‌ام صد ستاره دارد و من هيچ.

لینک نوشته