و اما نتيجه   

رد شدم!

پی‌نوشت: لطفاً در قسمتِ نظرات٬ مقداری دل‌داری مرقوم بفرماييد.

لینک نوشته