استنتاج   

اميرحسينک: حسن تو پدرت چی کارست؟

حسنک: راستش شب‌ها دير می‌آد خونه٬ فکر کنم دزد باشه.

لینک نوشته