نگرانی   

راستش تا حالا هر وقت نگران می‌شدم دلم شور می‌زد٬ نمی‌دونم چرا اين بار ابوعطا می‌زنه.

لینک نوشته