حوصله   

من واقعاً به حوصله‌ی کامپيوترم غبطه می‌خورم. می‌تونه ساعت‌ها سر خودش رو با يک screen saver ساده گرم کنه.

لینک نوشته