عجيب!   

آدم‌ها مجذوب چيزهايی می‌شوند که نمی‌فهمند.

لینک نوشته