تفاهم   

من و تو برای اين که حرف‌های هم ديگر رو بفهميم ناچاريم تو اشتراک فهم‌هامون جا بشيم.

لینک نوشته