نامزدی   

راستی چرا دختر و پسرها تو دوران نامزدی هم‌ديگرو ديوونه صدا می‌زنن؟

لینک نوشته