آدم فهميده   

آدم فهميده اونيه که وقتی باهاش قرار داری و اصلاً حوصله‌ی قرار رو نداري٬ خودش چند ساعت قبل از قرار زنگ بزنه و عذر خواهی کنه که نمی‌تونه بياد!

لینک نوشته