کشک   

عزيزم وقتی که داشتی می‌گفتی که تا حالا بهم دروغ نگفتی داشتم به اين فکر می‌کردم که احتمالاً اين بزرگ‌ترين دروغی که تا حالا بهم گفتی.

لینک نوشته