عدالت   

من هيشه عدالت رو رعايت کردم٬ الآن هم دارم می‌گم٬ از همشون به يک اندازه متنفرم.

لینک نوشته