کلی حس جدید، اتفاق جدید، آدم جدید و تنهایی جدید. احتمالن دوباره باید نوشت.

دلم تنگ شده برای چیزی یا کسی. کاش ...

 

چقدر من لوس شدم.

لینک نوشته
       

دارم به آینده‌ فکر می‌کنم!

آینده‌ای که یکی توش هست و یکی نیست.

لینک نوشته